Fruita Natural & SME Bank Press Conference

ภาพงานแถลงข่าวการร่วมลงทุนระหว่าง Fruita Natural , SME Bank และกลุ่มสหพัฒน์ในวันที่ 21 มกราคม 2559
เป็นการผนึกกำลังเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาและกระจายผลิตภัณฑ์ดีๆ ให้กับผู้บริโภคได้ดียิ่งๆ ขึ้น โดยมีนักข่าว สื่อมวลชน ทั้งสายวิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม